جالب ترین وبلاگ پارسی

علمی -موفقیت-مثبت اندیشی-اطلاعات عمومی

تجربه نزدیکی به مرگ
ساعت ۱٠:٤٤ ‎ق.ظ روز ۱۳۸٩/٥/۱٩   کلمات کلیدی: زندگی ،مذهبی

بسیاری از کسانی که تجربه ی نزدیکی به مرگ را از سر گذرانده اند، تغییر عمده ای در زندگیشان پیدا شده. برای مثال کسانی که خدا را باور نداشته اند و مرگ را پایان همه چیز می دانستند بعد از این تجربه عقیده شان تغییر پیدا کرده است. بعضی از مسیحیانی که عقاید مذهبی متعصبانه دارند بعد از این تجربه دریافتند که بهشت یک باشگاه اختصاصی برای پیروان مذهب آن ها نیست و در روز جزاء لزوما به آن شدتی که انتظار دارد رفتار نمی شود.

یکی از کسانی که این تجربه را از سر گرانده دکتر اسکات روگو مولف و محقق در اینباره چنین گفت:«‌ از مرگ بسیارمی ترسیدم زیرا می پنداشتم فهرستی از گناهانم پیش رویم می گذارند و برای هریک از آن ها می باید عقوبتی را از سر بگذرانم. اما وقتی تجربه ی نزدیکیبه مرگ پیش آمد همه چیز تغییر کرد. باور نمی کردم عقایدم اشتباه بوده. حالا معنای عبارت خدا محبت است را می فهمم. برای کسانی که فکر میکنند مرگ بسیار بیرحم و هولناک است متاسفم.

تجربه ی نزدیکی به مرگ تجربه ای بسیار شخصی و خصوصی است. افرادی که این تجربه را ازسر گزرانده اند ما بین دو احساس سرگردان می ماند: اول اینکه تجربه ای دلپذیر و آرامش بخش را تجربه کرده اند و باید آن را به دیگران منتقل کنند و دوم اینکه این تجربه باور نکردنی است و دیگران حرف های آن ها را نخواهند پذیرفت. کارل.د از نیویورک یکی از کسانی است که چنین می اندیشد. او درهنگام ماهیگیری با یکی از دوستانش به درون رودخانه افتاد سرش به سنگ خورد و غرق شد.

« صدای حباب های آب را در اطرافم می شنیدم. دور و برم آب تیره و گل آلود می جوشید. و بعد رشته های نورانی ظاهر شد که هر یک برنگی زیبا بودند. احساس شادی میکردم، در جزیره ای خیال برانگیز پا بر ساحل گذاشتم.

و بعد مردی به نزدیک من آمد. وجود او آرامشی شگفت در من به وجود آورد. او به من گفت بازگردم. فکر کردم شوخی می کند. اما او گفت بهتر است که بازگردم زیرا زمان مرگم هنوز فرا نرسیده.

کارل.د یقین دارد که تجربه ی او واقعی بوده، نه زاییده ی توهم. اما دریافته که در میان گذاشتن آن تجربه با دیگران امریست بسیار مشکل و از نظر مردم بسیار باورنکردنی. درست مثل آن است که بخواهید نقاشی را توصیف کنید بدون آنکه نام رنگ ها را بدانید. این واقعه ی باورنکردنی میان شما و خدایتان اتفاق می افتد.