جالب ترین وبلاگ پارسی

علمی -موفقیت-مثبت اندیشی-اطلاعات عمومی

۱۵ گام تا موفقیت. . .
ساعت ۸:٤۱ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٧/٦/۳۱   کلمات کلیدی: مثبت اندیشی ،زندگی

١-    برای موفقیت  و شادی در تمام جنبه های زندگی تفکر مثبت امری ضروری است.

2-     روابط اجتماعی، وضعیت جسمانی  ، شرایط مالی و موفقیت اجتماعی شما بازتاب دنیای درونی شماست.

3-  نحوه عملکرد شما همیشه با زیربنایی ترین ارزش ها و اعتقادات شما هماهنگ است.

4-    رمز موفقیت  دو چیز است: تعیین اهداف و برنامه ریزی برای آنها ، و مشخص کردن انگیزه ها.

5-      شما می توانید بهتر از این که هستید باشید، ثروتمند تر از اکنون باشید و توانایی های بیشتری داشته باشید چون می توانید افکار غالب خود را تغییر دهید.

6-     چون همیشه در انتخاب افکار خود آزاد هستید، کنترل کامل زندگی تان و تمامی آنچه برایتان اتفاق می افتد در دست شماست.

7-  شیوه تفکر شما نشان دهنده ارزش ها، ا عتقادات و انتظارات شماست.

٨-      تغییر، غیرقابل اجتناب است و چون با دانش  روزافزون و تکنولوژی رو به پیشرفت هدایت می شود با سرعتی غیر قابل قیاس با گذشته ، در حال حرکت است.

۹-  هر جا که هستید  و هر چه که هستید به خاطر آن است که خودتان این طور خواسته اید.

10-         مسئولیت کامل آنچه که هستید، آنچه که به دست آورده اید و آنچه که خواهید شد بر عهده خود شماست.

11-        عالم در نظم و تعادل کامل به سر می برد. شما همیشه پاداش  کامل اعمالتان را می گیرید.

12-    همیشه از همان دست که می دهید از همان دست می گیرید. اگر از عالم بیشتر دریافت می کنید به این دلیل است که  می بخشید.

13-        پاداش هایی که در زندگی می گیرید با میزان خدمت شما به دیگران رابطه مستقیم دارد.

14-    هر چه بیشتر برای بهبود زندگی و سعادت  دیگران کار و مطالعه کنید و توانایی های خود را افزایش دهید، در عرصه های مختلف زندگی خود نیز پیشرفت بیشتری به دست می آورید.

15-        همه امیدها، رؤیاها، هدف ها و آرمان های شما در گرو سخت کوشی شماست