جالب ترین وبلاگ پارسی

علمی -موفقیت-مثبت اندیشی-اطلاعات عمومی

انسانهای بزرگ...
ساعت ۸:٥۳ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٧/٧/۳   کلمات کلیدی: مثبت اندیشی

"انسانهای بزرگ هیچگاه بن بستی ندارند چون بر این باورند که یا

" راهی خواهند یافت " یا راهی خواهند ساخت " .