جالب ترین وبلاگ پارسی

علمی -موفقیت-مثبت اندیشی-اطلاعات عمومی

تعالیم اوشو
ساعت ۱۱:۳٢ ‎ق.ظ روز ۱۳۸٧/٧/٦   کلمات کلیدی: مثبت اندیشی ،زندگی

زندگی به افراد شجاع تعلق دارد

بزدلان، زندگی گیاهی دارند.

آدم های ترسو آن قدر این پا و آن پا می کنند که زمان برای زیستن از دست می رود.

آدم های ترسو به زندگی فکر می کنند،اما از زندگی کردن عاجز هستند.

آن ها به عشق فکر می کنند، اما از عشق ورزیدن عاجز هستند.

دنیا پر از آدم های ترسوست.

آدم های بزدل از یک چیز خیلی می ترسند: چیزهای ناشناخته.

آن ها خود را در حصار شناخته ها و امور مأنوس، محبوس می کنند.

شجاعت زمانی تحقق پیدا می کند،که تو از مرز شناخته ها و امور مأنوس می گذری.

این کار مخاطره آمیز است.

اما هر چه بیشتر ریسک کنی، بیشتر وجود و حضور خواهی داشت.

هر چه بیشتر چالش با نا شناخته ها را استقبال می کنی،‌منسجم تر می شوی.

در مخاطرات است که روح، زاده می شود.

اگر چالش و مخاطره نباشد،‌آدمی سراپا جسم می شود.

برای بسیاری از مردم، روح فقط یک امکان است؛ امکانی که هرگز واقعیت پیدا نمی کند.

اندک اند کسانی که از روح،‌سرشار می شوند.